Vi avsätter Reinfeldt 2010 och stoppar dom bruna

Stödet för de rödgröna partierna ökar kraftigt i årets sista väljarbarometer från SvD/Sifo. Inför årsskiftet är försprånget nu drygt 11 procentenheter gentemot allianspartierna. Socialdemokraterna går starkt framåt, Moderaterna bakåt.

I SvD/Sifos novemberbarometer var skillnaden mellan de två regeringsalternativen 4,9 procentenheter till oppositionens fördel. Nu har de rödgröna ökat försprånget med 6,5 procentenheter och det hamnar i december på 11,4 procentenheter. Socialdemokraterna ökar mest i mätningen, 3,4 procentenheter. Förändringen är statistiskt säkerställd.

Om det vore val i dag skulle de rödgröna få 52,2 procent av rösterna. Regeringspartierna skulle få 40,8 procent. Försprånget för oppositionen är det största sedan oktober 2008. Då var det 12,7 procentenheter. Sedan dess har det rödgröna övertaget successivt minskat. I juni i år var det till exempel nästan helt jämnt mellan regeringsalternativen.

– Vi är tillbaka till siffror vi hade innan den finansiella tsunamin rullande in över Sverige. Då var en av tolkningarna att en utifrån kommande kris stärkte regeringen. Nu är det en sysselsättningskris i stället och det har gynnat oppositionen, säger Sören Holmberg, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Moderaterna står för den andra statistiskt säkra förändringen i väljarbarometern, en nedgång på 3,4 procentenheter till 25,1 procent.

– Slutsatsen av både den här mätningen och SCB:s som kom i torsdags är att EU-ordförandeskapet inte har lönat sig för varken Moderaterna eller regeringen, säger Sören Holmberg.

Debatten om sjukförsäkringen har varit som mest intensiv under perioden undersökningen genomfördes. Frågan och debatten har tydligt påverkat utfallet av mätningen, menar både Sören Holmberg och Toivo Sjörén, chef för Sifos opinionsmätningar.

– Bilden av cancersjuka som måste söka arbete och hanteringen av frågan har kostat regeringen 350 000 väljare, konstaterar Toivo Sjörén.

Stödet för alliansparterna viker i de flesta grupper där man tidigare varit starka, exempelvis bland storstadsväljare och äldre. I novembermätningen hade regeringspartierna ett övertag på 16 procentenheter bland de äldre väljarna.

Fin julklapp till er vänsterväljare.

S-V-Mp drar ifrån rasisterna och 2010 får ni en regering som värnar om sjuka, höjer A kassan och gör det lättare att leva som invandrare i vårt gemensamma land.

Alliansens bruna politik där invandrare och sjuka skall ska kapas jäms med fotknölarna håller inte längre.

52,2 procent mot alliansens 40,8 säger det mesta om hur svenska folket vill ha det framöver, om 10 månader blir vår partiledare Mona Sahlin Sveriges första kvinnliga statsminister.

Vi får nu bekräftat att vår invandringspolitik är en av orsakerna till vår enorma framgång som kommer att fortsätta år efter år. Värna om dom svagaste i samhället har alltid varit vårt mål.

Fantastiskt kul att fira jul med sådana här underbara siffor i ryggen., medvinden fortsätter och stärker oss för varje dag som går.

Amnesti åt alla flyktingar och förbättrade förorter är vårt motto inför valåret 2010, alla kommuner! skall tvingas ta emot barn från krigshärjade länder, och se till att dom får ett bra liv i vårt gemensamma land.

Stöveltramparna som drömmer om en vågmästarroll, får fortsätta drömma, för det kommer aldrig att hända. Svenska folket är inte så naiva och dumma som sverigedemokraterna tror.

Egen majoritet för de rödgröna

Sifo ger oppositionen egen majoritet

Annonser

Främlingsfientliga partier trycks tillbaks med kraft

”Den rödgröna oppositionen har skaffat sig en statistiskt säker ledning över alliansen i SvD/ Sifos väljarbarometer för oktober. Elva månader före valet når också Sverigedemokraterna sin högsta notering någonsin med 4,7 procents stöd bland väljarna, men ökningen ligger inom felmarginalen.

Jämfört med mätningen i september har inget parti rört på sig så mycket att man kan kalla det en signifikant förändring. Däremot har alltså Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet tillsammans ökat till 49,2 procent mot den borgerliga alliansen som backat till 44,4 procent.

För en månad sedan hade de rödgröna ett försprång på 3,4 procentenheter, men gapet har nu ökat till 4,8 procentenheter. Det innebär i sin tur att det finns en statistiskt säker skillnad mellan blocken där oppositionen just nu har 280000 fler väljare bakom sig än regeringspartierna.

Kristdemokraterna är åter över riksdagsspärren på 4 procent”.

Nu mår vi socialdemokrater underbart, dagens undersökning visar med eftertryck att svenska folket vill ha en röd grön regering.

Nu kan inte främlingsfientliga Sd hjälpa främlingsfientliga alliansen att sitta kvar i fyra till.

Gemensamt med våra vänner Vänsterpartiet samt Miljöpartiet skall vi ta fram en flykting- och migrationspolitik som självklart skall göra livet lättare för alla som vill komma hit och leva i ett fredligt land där vi månar om våra invandrare.

Utanförskapet som alliansen skapat kommer vi att radera ut helt och hållet genom att vara generösare mot alla ny-svenskar.

Om vi gemensamt samarbetar och tar fram en plan för alla invandrare och låter muhammed få jobbet före sven och karin så kommer dom snabbare in i vårt samhälle.

Om vi får en ny chans att leda landet!! då lovar vi att satsa allt på att integrera invandrare. Vår politik gör på sikt att bilbränder och våld blir utraderade, problemet idag heter alliansen och Sd, vi får inte ge våra invandrare skulden för något som dessa partier ställt till med.

Stärkt ledning för de rödgröna

Socialdemokraterna kommer att gå till val på en i alla fall delvis gemensam flykting- och migrationspolitik

Oppositionen har 280 000 fler väljare bakom sig än den borgerliga alliansen

Alliansen tappar rejält i två opinionsmätningar