Stoppa rasisternas bruna mål

Nu måste vi gemensamt göra allt som står i vår makt så SD stoppas. Detta rasistiska parti med bruna stöveltrampare skall aldrig få möjligheten att bli ett Riksdagsparti.

Vi socialdemokrater ställer alltid upp för människor som har det svårt (framförallt för muslimer). Det är inte muslimerna fel när bränder och gängbildningar skapas i förorterna, problemet är utanförskap,rasistiska värderingar och främlingsfientlighet av för många svenskar.

SD:s ständiga försök att svartmåla Islam och muslimer är under all kritik, islam är i sig en fredlig religion liksom muslimerna.

När vi 2010 vunnit valet och Mona är vår nye statsminister, då lovar vi att alla invandrare skall få det bättre.

Nya fritidsgårdar, träningshallar, bättre boende, högre bidrag och upprustade områden har prioritet när vi tillträder.

Dessutom kommer vi att se över rasistiska bloggar och se om det finns en möjlighet att förbjuda dom på sikt. Vi måste få ett slut på deras möjligheter att sprida lögnar och förtal om framförallt muslimer.

Hjälp oss att stoppa rasisternas (SD) och deras bruna agenda, även en del moderater tillhör samma grupp (rasister) Vellinge moderater har visat sig föra en politik som till mångt och mycket är stulen från just SD. Arbetslösheten bland invandrare är hög, men fram till dess vi löst just det problemet så skall dom ha högre bidrag bättre boende m.m.m.

Vi skall värna om våra invandrare och välkommna dessa med öppna armar.

SD klart över riksdagsspärren

Stoppa rasisterna

Rekordresultat för SD

Annonser

Rasisternas bluff avslöjad för alltid

Teorin om att flyktingbarn blev apatiska på grund av att de drogats med lugnande mediciner stämmer inte, enligt en studie av svenska barnläkare. Snarare är det traumatiska händelser före ankomsten till Sverige och psykisk press under asylprocessen som är förklaringen bakom apatin, skriver Upsala Nya Tidning.

”I studien, som presenteras i tidskriften Acta Paediatrica, ingår 29 av de svårast sjuka barnen som vårdades av Sachsska barnsjukhuset i samarbete med barn- och ungdomspsykiatrins mobila team i Stockholm mellan 2004 och 2007.

Läkarna bakom studien har bland annat tittat på resultaten av läkarundersökningar som gjorts på barnen. Granskningen visar att inga spår fanns av lugnande eller sömngivande mediciner i blod- och urinprover som togs på barnen. Inte heller är det troligt att barnen simulerade sitt tillstånd, enligt läkarna.

Däremot hade tre fjärdedelar av barnen traumatiska händelser i hemlandet bakom sig och nästan lika många hade separerats från eller förlorat någon nära anhörig. Tolv hade försökt ta livet av sig efter ankomsten till Sverige”.

Myten att dessa barn är förgiftade och styrda av sin föräldrar till att spela apatiska är nu krossad en gång för alla.

(Inte heller är det troligt att barnen simulerade sitt tillstånd, enligt läkarna) är väl denna mening som främlingsfientliga rasister inom Alliansen och Sd nu kommer att avnända sig av för att kunna sprida mer hat och myter.

Vi socialdemokrater kräver amnesti för alla barn och invandrare som finns i vårt land. Ge oss era röster 2010 så lovar vi att värna om apatiska barn och invandrare överlag.

Vi la även ett förslag som skall göra det möjligt för invandrare att slippa betala skatt dom första arbetsåren i sverige och det skall vi också genomföra efter valvinsten 2010.

Gemensamt med vänsterpartiet och Mp skall vi på sikt förbättra livet för alla invandrare och dessutom höja A-kassan och öka bidragen.

Det löser vi genom höjda skatter som framförallt dom rika i samhället skall tvingas betala.

Sverige är ett rikt land och skall alltid värna om asylsökande som behöver en fristad och annan hjälp. Vi anser också att alla dom tusentals som i media kallas för illegala eller papperslösa kommer att omfattas av den amnesti vi vill genomföra.

Apatiska barn var inte drogade

Teorin om att flyktingbarn blev apatiska på grund av att de drogats med lugnande mediciner stämmer inte